Wat zijn de actievoorwaarden?

 • De actievoorwaarden kunnen verschillen per actiesoort en worden bepaald door de partner. De actievoorwaarden die van toepassing zijn worden getoond nadat je een activatielink uit je e-mail hebt gebruikt.
 • Je ontvangt altijd op alle deelnemende tankstations een vaste basiskorting van 13 cent per liter ten opzichte van de geldende landelijke adviesprijs van het desbetreffende merk, voor de duur van 36 maanden, die eindigt op de expiratiedatum die op de tankpas staat vermeld.
 • Op twee favoriete tankstations ontvang je een extra korting op de vaste basiskorting. Dit is op basis van de geldende landelijke adviesprijs van het desbetreffende merk. Deze extra korting is geldig over een vastgesteld maximum volume per jaar. De extra korting en de actieperiode worden bepaald door de partner.
 • De keuze van de twee favoriete tankstations wordt door je zelf bepaald en kan één keer per 3 maanden kosteloos worden gewijzigd. Voor wijzigingen binnen de termijn van 3 maanden worden kosten berekend. Hiervoor geldt een tarief van €9,95 per wijziging. De hoogte van dit bedrag kan jaarlijks worden gewijzigd.
 • In geval van een vooraf door de partner ingestelde voorkeurstankstation kan deze voor het eerst na 6 maanden na uitgifte van de tankpas gewijzigd worden.
 • Als je in één jaar meer afneemt dan het afgesproken volume op de twee favoriete tankstations, dan vervalt de extra korting en ontvang je de basiskorting van 13 cent per liter.
 • De actievoorwaarden zijn van toepassing gedurende de looptijd van 36 maanden. Na afloop van de actieperiode vervalt de extra korting en betaalt je bij gebruik van de tankpas de geldende landelijke adviesprijs, min de basiskorting van 13 cent per liter.
 • De landelijke adviesprijs wordt dagelijks gepubliceerd op de website van het desbetreffende merk. 
 • Prijsgarantie; als de verwerkte korting in de pompprijs op het deelnemende tankstation hoger is dan de hierboven beschreven korting, dan betaalt je de geldende pompprijs.
 • Voor het gebruik van de tankpas ben je geen kosten verschuldigd, je betaalt slecht eenmalig € 4,95 voor de administratie- en verzendkosten.
 • Je hebt geen recht op deelname aan een eventueel spaarsysteem van het desbetreffende tankstation.
 • Alle prijzen en kortingen zijn inclusief BTW.

* De actievoorwaarden worden opgesteld door onze partners en kunnen afwijken van de bovenstaande standaard actievoorwaarden.

Wat zijn de actievoorwaarden van de krasactie?

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de mijneuro95.nl krasactie die wordt verzorgd door Myprivatefuelcard B.V.

•    Deelname aan de mijneuro95.nl krasactie is gratis. Voor het meespelen aan de actie en het activeren van de kortingscode dient een geldig e-mailadres te zijn ingevuld. 
•    Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor de persoonlijke tankpas van mijneuro95.nl dienen deelnemers 18 jaar en ouder te zijn.
•    Alle deelnemers (met een geldige kraskaart) ontvangen een vaste korting op de motorbrandstof Euro95 bij de deelnemende tankstations.
•    Na het activeren van de kortingscode ontvang je de actievoorwaarden en de hoogte van de korting -die kan oplopen tot wel 25 cent- voor de tankpas.
•    De kortingscode op de kraskaart kan tot 31 januari 2016 worden geactiveerd. 
•    De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de Mijneuro95.nl krasactie en het verzenden van e-mailberichten. Deelnemers kunnen zich ten alle tijden afmelden voor de e-mailberichten. 
•    Myprivatefuelcard B.V. en haar partners behouden zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.
•    Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.