Herroeping

Bedenktijd

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Myprivatefuelcard B.V., Ampèrestraat 5, 3846 AN Harderwijk, e-mail: info@myprivatefuelcard.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping*, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jou mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen m.u.v. de tanktransacties die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) direct en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de tankpas hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de tankpas hebt geretourneerd, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als je hebt verzocht om de verrichting van diensten (het gebruik van de tankpas) te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaal je een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat je ons ervan in kennis hebt gesteld dat je de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Omdat het gebruik van tankpas zelf kosteloos is, betekent dit dat je betaalt voor de afgenomen brandstof met de tankpas.

Je dient de tankpas meteen, in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, doorgeknipt per aangetekende post aan ons retourneren of te overhandigen. Je bent op tijd als je de tankpas terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het aangetekend retourneren van de tankpas komen voor jouw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer € 7,95.

Download hier het modelformulier voor herroeping.
Download hier het formulier voor uitschrijving